രാഷ്ട്രീയ അനുഭാവികളുടെ ഒരു റാഡിക്കല്‍ തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വഴി

കുട്ടി കരയുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ കുട്ടിയ എടുക്കുകയും തൊട്ടിലാട്ടുകയും ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാണ് Dr. Benjamin Spock പറയുന്നത്.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഒരു സൈന്യത്തെ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് വഴി ഡോബ്സണ്‍ അടുത്ത തലമുറ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ആഘാത പട്ടാളത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അവര്‍ മുമ്പത്തേതിലും റാഡിക്കലായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ് sadomasochism. അവര്‍ സാഡിസ്റ്റുകളാണ്. വഴിതെറ്റിയവര്‍, അവരേക്കാള്‍ ശക്തികുറഞ്ഞവര്‍, സ്വര്‍ഗ്ഗാനുരാഗികള്‍, കുടിയേറ്റക്കാര്‍, വിദേശികള്‍, സോഷ്യലിസ്റ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കെതിരെ തുറന്നടിക്കാന്‍ അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേ സമയം അവര്‍ പീഡാനുഭവാഹ്ലാദകരാണ്. മാന്ത്രികനായ ഒരു സഹായിയായ ഡോബ്സണ്‍, ജോര്‍ജ് W. ബുഷ്‍, യേശു നെ ആരാധിക്കുന്ന, ശക്തനായ ഒരു നേതാവിന്റെ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തിനെ പിന്‍തുടരുന്നവരാണ്. അതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നിര്‍വ്വചിക്കുന്നത്.

ഡോബ്സണുമായി അടുത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേയും അമേരിക്കന്‍ സംസ്കാരത്തിലേയും മിക്ക ആളുകളും കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോള്‍ വലിയ പീഡനങ്ങള്‍ സഹിച്ചവരാണ്. കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെ അക്രമം നടത്തുന്നത്, ബോധപൂര്‍വ്വമായ അക്രമം നടത്തുന്നത്, വഴി രാഷ്ട്രീയ അനുഭാവികളുടെ ഒരു റാഡിക്കല്‍ തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് അയാള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഉദാഹരണത്തിന് Tom DeLay. ടെക്സാസിലെ ആരുമറിയാത്ത ലീലാവിനോദത്തിന്റേയും, സ്‌ത്രീലോലുപത്വത്തിന്റേയും സ്ഥലമായ “Macho Manor,” എന്ന് കളിപ്പോരുള്ള വീട്ടില്‍ താമസിച്ച ഈ ജനപ്രതിനിധിസഭ അംഗത്തെ Hot Tub Tommy ല്‍ നിന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും റാഡിക്കലായി മാറ്റാന്‍ കഴിഞ്ഞ “The Hammer” എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദൃഢചിത്തതയിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ ഡോബ്സണിന് കഴിഞ്ഞു…. തുടര്‍ന്ന് വായിക്കൂ →

Advertisements